Selecteer een pagina

Algemene Verkoopsvoorwaarden

L'Orthopédie Felten (Technische Orthopedie Ets. Felten Marco sàrl) is de uitgever en exploitant van de site www.otfelten.lu

Het doel van de Felten Orthopedie is de verkoop van orthopedische en welzijnsproducten in winkels en voor verkoop op afstand, in het bijzonder langs elektronische weg via deze e-commerce site.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten vanaf de website en toegankelijk zijn via het URL-adres https: /otfelten.lu/CGV

Ze worden gesloten tussen:

De firma Orthopédie Technique Ets Felten Marco sàrl, 11, rue Dicks L-1417, enerzijds,

en de particuliere klant, niet-professioneel of professioneel, aan de andere kant.  

De klant en Felten Orthopedie worden gezamenlijk de partijen genoemd.
De firma Orthopedics Felten is als commissaris onderworpen aan de professionele regels die de levering van orthopedische producten in Luxemburg regelen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht af te hangen van de voor deze specifieke activiteit geldende voorschriften.

Elke bestelling op de site www.otfelten.lu impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De schrijftaal van deze algemene verkoopvoorwaarden is Frans.

 

Artikel 1 Definities

De onderstaande termen hebben in deze algemene verkoopvoorwaarden de volgende betekenis:

Producten : betekent alle producten die beschikbaar zijn op de website https://otfelten.lu.

Felten Orthopedie : verwijst naar de e-commercesite die toegankelijk is op het adres https://otfelten.lu. Brengt alle gehoste webpagina's en producten samen die aan klanten worden aangeboden.

Cliënt: verwijst naar de medecontractant van Orthopedic Felten die de kwaliteit van de particuliere consument garandeert zoals gedefinieerd door de Luxemburgse wet en jurisprudentie.

Algemene verkoopvoorwaarden of CGV : duidt dit contract aan dat geacht wordt door de partijen te zijn aanvaard.

Leveringen : levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden vanaf de datum van de eerste aanbieding van de producten op het afleveradres dat door de klant bij de bestelling is opgegeven.

Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst

Het doel van deze AV is om de contractuele bepalingen vast te stellen met betrekking tot de respectieve rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de verkoop van Producten gemaakt op  https://otfelten.lu

Artikel 3: Wijziging van de AV

L'Orthopédie Felten kan deze AV op elk moment wijzigen. De klant wordt over de aard van deze wijzigingen geïnformeerd zodra ze op de website www.otfelten.lu worden geplaatst.

De wijzigingen worden van kracht 30 dagen nadat ze op de site zijn geplaatst.

Artikel 4: Aangeboden producten

Presentatie van producten online.

Alle producten worden door Felten Orthopedics zo nauwkeurig mogelijk beschreven aan de hand van de gegevens die door de leverancier respectievelijk de producent zijn verstrekt.

De meeste producten worden geleverd met een gebruikershandleiding die zowel in het Frans als in het Duits is geschreven, waar van toepassing staan ​​de precieze gebruiksvoorwaarden vermeld op de productverpakking.

Bij twijfel over de eigenschappen van een product kan de klant contact opnemen met een adviseur op het volgende nummer: +352 494927 of per e-mail [e-mail beveiligd] De foto's zijn niet contractueel.

Voorraad limiet

De bestelde producten en de aanbiedingen die Orthopedic Felten aanbiedt op haar website www.otfelten.lu zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
Productaanbiedingen en prijzen zijn slechts geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site www.otfelten.lu en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Om de maximale beschikbaarheid van de online geplaatste producten te garanderen, actualiseert de Felten Orthopedie automatisch de voorraden.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat een product niet meer verkrijgbaar is omdat het tegelijkertijd in onze winkel wordt verkocht. Indien nodig wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en terugbetaald in geval van niet-beschikbaarheid langer dan een voor hem aanvaardbare periode.

Artikel 5: Prijs

Al onze prijzen zijn aangegeven in euro's Alle belastingen inbegrepen (TTC). De klant kan ervoor kiezen om ze direct op te halen bij een van onze verkooppunten of te laten verzenden. 

De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

De douanekosten die door de autoriteiten van de plaats van levering aan de klant kunnen worden gevraagd, zijn niet inbegrepen in onze prijzen en de klant moet er zijn persoonlijke zaken van maken.

De prijzen van de producten houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van het sluiten van het contract. Elke tariefwijziging kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.

Alle bestellingen die op de site www.otfelten.lu worden geplaatst, zijn betaalbaar bij bestelling per bankkaart of via PayPal.

Orthopédie Felten behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht waren op het moment van registratie van bestellingen.

Artikel 6: Bestelling

De klant kan een bestelling plaatsen:

- Op de website toegankelijk op https://otfelten.lu

- Telefonisch op +352 494927 of fax: +352 488464

Orthopedie Felten behoudt het eigendom van de producten tot volledige betaling van de bestelling, dat wil zeggen na ontvangst van de prijs van de bestelling door Orthopedie Feltenn.

Orthopedie Felten draagt ​​alleen de risico's die op de producten wegen tot aan het vertrek uit het magazijn, dat wil zeggen door hun rechtstreekse verantwoordelijkheid op zich te nemen door de klant of de vervoerder. Orthopedie Felten blijft echter verantwoordelijk voor het conditioneren en verpakken van de producten en de Klant dient Orthopedisch Felten binnen 48 uur per e-mail op de hoogte te stellen: [e-mail beveiligd] of telefonisch op +352 494927 als hij een fout vindt in de inhoud van de verpakking of een defect product. 

Artikel 7: levering

Zoals aangegeven in artikel 5 van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onze prijzen inclusief BTW. Verzend- en bezorgkosten zijn niet inbegrepen in onze prijzen en zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper.

De Klant zal kunnen kiezen of hij geleverd wil worden door een van de vervoerders die door Orthopedie Felten worden aangeboden, of het pakket dat hem ter beschikking wordt gesteld in een van de winkels door te kiezen voor "afhalen in de winkel" in de leveringsmethoden die in het proces zijn aangegeven. controle.

De producten die beschikbaar zijn op de site otfelten.lu kunnen worden geleverd aan alle landen van de Europese Unie. Neem voor andere landen contact met ons op.

De financiële voorwaarden met betrekking tot de verschillende bestemmingen zijn ook beschikbaar op de " Bezorgmethoden ”.

De levertijd begint te lopen zodra de bestelling volledig is betaald. Deze periode wordt gespecificeerd op de verificatiepagina van de klant en is afhankelijk van de gekozen bezorgoplossing. Bestellingen die vóór 12 uur zijn gevalideerd, worden dezelfde dag verwerkt, bestellingen die na 12 uur worden gevalideerd, worden de volgende dag verwerkt. De normale levertijd is 1 à 3 dagen.

Orthopédie Felten kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van vertraging die te wijten is aan de vervoerder.

Een klant die de levering van zijn bestelling weigert, kan geen aanspraak maken op restitutie of een nieuwe verzending van het pakket.

Een klant die een onjuist adres of een onjuist telefoonnummer heeft opgegeven (noodzakelijk voor levering) kan geen aanspraak maken op terugbetaling of een nieuwe verzending van zijn pakket.

De Klant is verplicht de conformiteit van de geleverde goederen te controleren op het moment van levering. Elke afwijking met betrekking tot het product (schade, ontbrekend product in vergelijking met het bestelformulier, beschadigde verpakking, kapotte, defecte producten, enz.) Moet verplicht worden aangegeven bij levering en zo snel mogelijk (2 werkdagen) en in overeenstemming in het bijzonder de voorwaarden van artikel 9 van deze AV.

De producten vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van Orthopedie Felten zodra ze aan de koper of de vervoerder worden overhandigd. L'Orthopédie Felten blijft echter verantwoordelijk voor het conditioneren en verpakken van de producten zoals aangegeven in artikel 6 van de AV.

Artikel 8: Wettelijke naleving en garantie

Voor het gebrek aan conformiteit dient de klant bij levering en dit zo snel mogelijk, conform artikel 8 van deze AV, alle gebreken van conformiteit met de Felten Orthopedie te vermelden, en dit via de site www .otfelten.lu vanaf de contactpagina die toegankelijk is op het adres https://otfelten.lu door het thema te kiezen «Product retourneren», met vermelding van de volgende informatie:

Ordernummer

Achternaam Voornaam en adres

Referentie van het / de item (s) dat moet worden geretourneerd

Reden voor retour wegens niet-naleving

Deze garantie is echter beperkt tot normaal gebruik van het product. Als het gebrek aan overeenstemming wordt bewezen, kan de klant ofwel de reparatie van het product binnen 30 dagen krijgen als dat mogelijk is, ofwel de vervanging ervan.

In het geval dat de keuze van de klant kennelijk onevenredige kosten genereert in vergelijking met de andere optie die hem wordt aangeboden, met betrekking tot de waarde van het product of het belang van het geconstateerde defect, behoudt Orthopedisch Felten zich het recht voor om te kiezen voor de tweede aangeboden oplossing.

Evenzo, in geval van een onmogelijke vervanging of reparatie, verbindt Orthopedie Felten zich ertoe om de prijs binnen 14 dagen terug te sturen in ruil voor het retourneren van het product door de klant naar het volgende adres: Orthopédie Felten - Afdeling Retourzendingen - 11, rue Dicks - L-1417 Luxemburg.

Orthopédie Felten is niet verantwoordelijk voor kennelijke gebreken die de cliënt zelf had kunnen opmerken en waarvan hij overtuigd had kunnen zijn.

Alle producten genieten echter de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die ze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben verworven of niet zou hebben gezien dat een lagere prijs, als hij ze had gekend.

De eventuele aansprakelijkheid van Orthopedisch Felten is uitsluitend beperkt tot de waarde van het betreffende product, bepaald op de datum van verkoop.

In geval van uitoefening van het recht op retour, onder de voorwaarden van dit artikel, moet de klant het product terugsturen naar het hierboven vermelde adres nadat hij de retourcode voor zijn verzoek telefonisch of per e-mail heeft verkregen. [e-mail beveiligd] Bovendien beschikt de klant over een dienst na verkoop waarmee hij telefonisch contact kan opnemen (tel: +352 494927 of per e-mail. [e-mail beveiligd]

Artikel 9: Herroepingsrecht

De consument heeft een bedenktijd van 14 dagen vanaf ontvangst van zijn bestelling. Het herroepingsrecht houdt geen boete in.
Om een ​​terugbetaling te krijgen of om te ruilen, moet de klant op eigen kosten en onder zijn verantwoordelijkheid nieuwe producten retourneren (met factuur) in hun originele verpakking, intact, vergezeld van eventuele accessoires (zoals en onder andere gebruikershandleidingen en documentatie) op het volgende adres: Felten Orthopedics - Service Returns - 11, rue Dicks - L-1417 Luxemburg .

De verzendkosten verbonden aan het retourneren van de producten worden niet vergoed door Orthopedic Felten (tenzij de fout bij deze laatste ligt).

Voor een betere behandeling van uw dossier adviseren wij u uw verzoek tot retourzending te formuleren via het contactformulier: Product retourneren

Houd er rekening mee dat, vanwege hygiëne en regelgeving, bepaalde producten niet onder het herroepingsrecht vallen, inclusief compressiekousen, wc-brillen etc.

Alle goederen die onvoorwaardelijk zijn of passend zijn, gebruiks- / gebruikssporen worden systematisch geweigerd, vooral als het producten betreft die in direct contact met de huid komen.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

Als onderdeel van de werking van de site www.otfelten.lu is Orthopédie Felten verplicht om persoonlijke gegevens te verzamelen. Het verzamelen van persoonlijke informatie voor verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie essentieel is voor de verwerking en levering van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot het niet valideren van de bestelling. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die tijdens het verzamelen zijn voorzien. Orthopédie Felten verbindt zich ertoe de contactgegevens van haar klanten nooit aan derden door te geven. De klant kan zijn informatie op elk moment raadplegen en ook wijzigen via de pagina Mijn account.

Raadpleeg onze voor meer informatie privacybeleid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van Orthopedic Felten kan in geen geval worden uitgeoefend in geval van niet-uitvoering of niet-behoorlijke uitvoering van contractuele diensten die toe te schrijven zijn aan de Klant, in het bijzonder bij het invoeren van de bestelling. Orthopédie Felten kan niet verantwoordelijk worden gehouden, of geacht te zijn tekortgeschoten in deze voorwaarden, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie. Luxemburgse rechtbanken en tribunalen.

Orthopédie Felten kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de verkochte producten.

Evenzo kan de verantwoordelijkheid van Orthopedie Felten niet worden ingeroepen voor eventuele wijzigingen aan de producten die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikanten vallen.

De verantwoordelijkheid van Orthopedisch Felten is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten voor eenvoudige fouten of weglatingen die mogelijk zijn gebleven ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij de presentatie van de producten. Met name de foto's op de site zijn bedoeld ter informatie. In geen geval kan een beroep worden gedaan op een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product in geval van afwijking met de foto die op de site beschikbaar is. De mededelingen die in de productbladen worden gepubliceerd, zijn uitsluitend ter informatie. De klant verbindt zich ertoe de instructies die door de fabrikant op of in de verpakking van het product worden weergegeven, zorgvuldig te lezen. Deze handleiding bevat de informatie die de gebruiker moet volgen.

Deze site bevat links naar andere websites. Orthopédie Felten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, of de inhoud van externe sites die een link hebben naar de site www.otfelten.lu.

Artikel 12: Algemene bepalingen

Als een van de bepalingen van deze AV nietig zou zijn met betrekking tot een van kracht zijnde wet- of regelgevende bepaling of een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde, wordt deze geacht ongeschreven te zijn, maar heeft deze geen invloed op de geldigheid andere clausules die volledig van toepassing blijven.

Artikel 13: Archivering van het contract

Elk contract dat op onze website wordt gesloten (gegevens met betrekking tot uw bestelling en CGV die van kracht zijn op de dag van uw bestelling) wordt voor een periode van 10 jaar gearchiveerd. U kunt gearchiveerde contracten openen door ze per e-mail aan te vragen  webshop@ otfelten.lu of per post naar Orthopédie Felten -  11, rue Dicks - L-1417 - Luxemburg

Artikel 14: Intellectueel eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen die op deze site verschijnen, zijn beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van de site www.otfelten.lu kan niet worden gekopieerd. Het mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in enige vorm worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.otfelten.lu. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die beschermd zijn door het copyright van derden. Orthopédie Felten staat op geen enkele manier en in geen geval het gebruik van haar intellectuele eigendom of dat van derden toe.

Artikel 15: Toepasselijk recht

De interpretatie en uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals alle handelingen die daaruit voortvloeien, zijn uitsluitend onderworpen aan de Luxemburgse wet. In het geval van een geschil tussen de partijen over de interpretatie, uitvoering of beëindiging van het contract en de geleverde diensten, zullen de partijen zich inspannen om het in der minne te schikken.