Selecteer een pagina

 

 

 

Privacybeleid

 

Laatst bijgewerkt: 31.03.2020

 

Dit privacybeleid (hierna de " Privacybeleid ") Regelt hoe Technische orthopedie Ets. Felten Marci, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 11, rue Dicks L-1417 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B86379, (hierna “Felten Orthopedie“) Verzamelt, gebruikt, bewaart en onthult informatie die is verzameld van Kopers of eenvoudige gebruikers (hierna“ Gebruiker 'Individueel of' Gebruikers "Collectief) van de Felten Orthopedic-website (hierna de" plaats '). Niet-gedefinieerde termen die met een hoofdletter beginnen, hebben dezelfde definitie als in de algemene voorwaarden die op de site beschikbaar zijn.

 

1. Naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

Orthopédie Felten erkent en verbindt zich ertoe de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, inclusief, maar niet beperkt tot, Verordening (EU) 2016/679 van het Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (de ' RGPD ”) En alle andere toepasselijke nationale wet- of regelgeving die de verwerking van deze persoonsgegevens regelt.

 

2. Contact

 

Orthopédie Felten treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld, die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: [e-mail beveiligd]

 

3. Waarom verzamelt Felten Orthopedics mijn persoonlijke gegevens?

 

Het verzamelen van persoonlijke gegevens is niet nodig voor de eenvoudige navigatie op de site. Dit is alleen vereist als de gebruiker zich op de site heeft geregistreerd, waardoor kopers producten of diensten online kunnen kopen.

 

4. Soorten verzamelde gegevens

 

We verzamelen en verwerken met name uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens, bestelgeschiedenis, voorkeuren en interessegebieden, geraadpleegde producten, incidenten van leveringen, klachten, gegevens over gedragsanalyse. Om aankopen te doen, wordt informatie met betrekking tot uw bankkaarten door onze partners gevraagd. Deze gegevens worden niet bij Orthopédie Felten opgeslagen, maar bij onze betaaldienstverleners. Orthopedie Felten bewaart alleen een authenticiteitstoken als referentie om aan de betaaldienst Orthopedie Felten aan te geven of een betaling is geslaagd of niet. De verplichte of optionele aard van de gegevensverzameling wordt tijdens de verzameling aangegeven door een asterisk. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als resultaat van uw acties op de site.

 

5. Cookies

 

Orthopedie Felten kan "cookies" gebruiken om het gebruik van de site door gebruikers te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser van de gebruiker op zijn schijf opslaat om een ​​verzameling gegevens te verzamelen die worden gebruikt in bekijken om de navigatie op de site te personaliseren en om toegang te krijgen tot bepaalde unieke functionaliteiten. Door het gebruik van cookies kan de Gebruiker bijvoorbeeld de geselecteerde goederen in zijn winkelmandje houden en verder winkelen. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van cookies ons beleid voor het gebruik van cookies dat beschikbaar is op de site.

 

6. Hoe Orthopedie Felten mijn persoonlijke gegevens gebruikt

 

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden uitsluitend gebruikt voor de levering van de diensten en de goede werking van de site. In dit verband kan Orthopédie Felten persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) Voor de werking van de Services:

 

Voor gedragsanalyses: Om de Diensten die aan Gebruikers worden aangeboden te verbeteren: de informatie die door Gebruikers wordt verstrekt, zal Orthopédie Felten helpen om te reageren op bepaalde verzoeken van Gebruikers. Deze verwerking omvat een profileringstechniek. (iii) Om de gebruikerservaring te personaliseren: Orthopédie Felten kan persoonlijke gegevens gebruiken om te begrijpen hoe gebruikers als groep de door Orthopédie Felten aangeboden Services gebruiken. Orthopédie Felten verzamelt dus gegevens met betrekking tot de producten, winkels en pagina's die door gebruikers worden geraadpleegd om het gedrag van gebruikers van de site te analyseren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen een uitsluitend intern en vertrouwelijk kader en worden in geen geval aan het publiek meegedeeld. (iv) Om de kwaliteit van de Site en elke andere online aanwezigheid te verbeteren: Orthopedie Felten kan de feedback van de Gebruiker gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren. (v) Om periodieke e-mails en andere sms-berichten of notificaties te verzenden wanneer de Gebruiker besluit om te kiezen voor het verzenden van commerciële aanbiedingen. In het geval dat de Gebruiker zich op enig moment wil uitschrijven voor deze dienst, zal Orthopedie Felten onderaan elke e-mail of sms gedetailleerde instructies voor uitschrijving invoegen.

 

7. Nauwkeurigheid en minimalisatie van gegevens

 

Orthopédie Felten verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om:

 

  • ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt;
  • zorg ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld volgens de behoeften die in dit privacybeleid zijn gedefinieerd. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder uw e-mailadres voor reclamedoeleinden.

 

8. Delen van persoonlijke gegevens

 

Orthopédie Felten verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden over te dragen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Orthopédie Felten kan ook de persoonlijke gegevens van de gebruiker vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking nodig is om te voldoen aan de wet, de algemene gebruiksvoorwaarden van de site af te dwingen of hun rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, of die van andere. Voor elke andere overdracht van persoonsgegevens aan derden is de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist.

 

9. Hoe Felten Orthopedics uw persoonlijke gegevens beschermt

 

Orthopedie Felten neemt passende beveiligingspraktijken en maatregelen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens met het oog op bescherming tegen ongeoorloofde toegang, vervalsing, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke identificatiegegevens in beperkingen van de rol van Felten Orthopedie in het kader van de betreffende Dienst (aangezien bepaalde specifieke diensten door derden kunnen worden geleverd).

 

10. Beveiliging en gegevensoverdracht

 

Orthopedie Felten heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang en andere vormen van onwettige verwerking. of niet toegestaan. Het is ook de verantwoordelijkheid van gebruikers om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die ze verzenden veilig zijn. Orthopédie Felten geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land, noch aan een internationale organisatie.

 

11. Duur van gegevensopslag

 

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gedurende een periode van twee (2) jaar bewaard vanaf de laatste verbinding met de site. Als de Gebruiker gedurende deze periode geen gebruik maakt van de Services aangeboden door Orthopédie Felten, zal zijn gebruikersaccount worden verwijderd, evenals alle persoonlijke gegevens die het bevat, behalve gedragsgegevens die Orthopédie Felten anoniem zal maken na een onomkeerbaar proces en wordt uitsluitend intern gebruikt om het koopgedrag te evalueren en het aanbod te optimaliseren. Gebruikers worden vier (4) weken voor het verwijderen van hun account en de anonimisering van hun gedragsgegevens per e-mail op de hoogte gebracht.

 

12. Gebruikersrechten

 

Elke Gebruiker geniet onder de AVG een recht op toegang tot, wijziging van en verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, een recht op verwijdering en een recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens door een email naar [e-mail beveiligd] Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend binnen de grenzen van enige contractuele of wettelijke verplichting. Elke gebruiker heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit, namelijk de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming. https://cnpd.public.lu/fr.html.

 

13. Wijzigingen in dit privacybeleid

 

Orthopédie Felten kan dit privacybeleid op elk moment bijwerken. Indien nodig zal Orthopédie Felten de datum van de laatste update bovenaan deze pagina aanpassen. Gebruikers worden uitgenodigd om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht op deze pagina en te erkennen dat het hun verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig te herzien en zich te informeren over de wijzigingen ervan.

 

14. Acceptatie van dit privacybeleid

 

Door de Services te gebruiken, gaan Gebruikers akkoord met dit privacybeleid. Als een gebruiker het niet eens is met dit privacybeleid, raadt Orthopédie Felten de gebruiker aan om de services niet te gebruiken. Voortgezet gebruik van de Services na de publicatie van wijzigingen in dit privacybeleid betekent acceptatie van die wijzigingen.